Privacy Beleid

Doel gegevensverzameling

Om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, wordt er regelmatig tijd in de innovatie en optimalisatie van de website gestoken. Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten op uw voorkeuren af te stemmen, analyseer ik het gedrag van de bezoeker van deze website. Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Daarnaast verwerk ik uw persoonsgegevens voor het:

 • Afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van de nieuwsbrief;
 • Bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van mijn diensten;
 • Bij u afleveren van diensten;

 

Overzicht gegevens

Richting Gezond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik handmatig en/of geautomatiseerd verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op de website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Lijst met contactgegevens van de klanten via een applicatie;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie.

 

Beveiliging

Richting Gezond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De verbinding tussen uw browser en de server van Richting Gezond is bijvoorbeeld beveiligd met een SSL-certificaat en de volledige back-ups van de websitegegevens worden weggeschreven op een tweetal locaties. Ik ga hier vertrouwelijk mee om, geheel volgens de richtlijnen voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gegevensbeheer

Het beheer van uw persoonsgegevens ligt bij mij, ik ben de verantwoordelijke partij en zorg ervoor dat uw gegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik sluit een bewerkersovereenkomst af met bedrijven die in mijn opdracht uw gegevens verwerken. Zo zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Richting Gezond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Richting Gezond neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Richting Gezond heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan schriftelijk contact met mij op via onderstaande adresgegevens; dan verwijder ik deze informatie zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

Richting Gezond

Carel Willinkgracht 465

1112ZK Diemen

Cookies

Richting Gezond verzamelt gegevens aan de hand van cookies op de website. Ik vergaar hiermee het geanonimiseerde bezoekersgedrag, waardoor u in geen enkel geval aan uw websitebezoek gekoppeld kunt worden.

Het is niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar u helpt me er heel erg mee wanneer u er wel voor kiest om u geanonimiseerde gegevens met me te delen. 

Transparantiebeginsel

Wilt u graag uw persoonsgegevens inzien, of wijzigen – indien deze niet correct zijn? Of wilt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Richting Gezond? Neem dan schriftelijk contact met me op via onderstaande gegevens:

Richting Gezond

Carel Willinkgracht 465

1112ZK Diemen

Wanneer uw persoonsgegevens niet meer relevant zijn, kunt u me schriftelijk verzoeken om deze gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te versturen per post.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdracht door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan je paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het indienen van een klacht gaat via een vragenlijst op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy policy

Richting Gezond behoudt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.